مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.

شرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهیسید علی اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ؛در خصوص آخرین وضعیت پرداخت   بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت اظهار کرد:اخیرا شرکای بابک زنجانی یک بار دیگر اعلام آمادگی کردند تا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی سفری به ایران داشته باشند.

وی با بیان اینکه  هنوز زمان سفر شرکای خارجی زنجانی به کشور معلوم نیست، ادامه داد:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضرهستند با  شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.

وی در خصوص اینکه در گذشته یکی از شروط شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی، آزادی زنجانی بود، بیان کرد: تصمیم برای آزادی زنجانی بر عهده وزارت نفت نیست و قوه قضاییه باید در خصوص آن تصمیم گیری کند.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در رابطه با فروش اموال داخل کشور زنجانی گفت: تا کنون مقدار ناچیزی از اموال زنجانی در داخل کشور به فروش رفته است و روند به مناقصه گذاشتن مجدد اموال به مرور زمان انجام می شود.تاریخ : یکشنبه 8 بهمن 1396 | 16:46 | نویسنده : شهید گمنام | نظرات (0)