X
تبلیغات
رایتل
   امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در مراسم معارف جنگ در مرکز آموزش 05 کرمان با بیان اینکه کشور ایران با داشتن تاریخی غنی و عمیق با هیچ کس جنگ نداشته، اظهار داشت: امروز، نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل قراردارند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه وقایع تاریخی که در جهان رخ می‌دهد دارای آثار سوء و مثبتی است، بیان کرد: در بسیاری از کشورها دولت‌ها و سران آن نسبت به مردم بی‌تفاوت هستند، اما انقلاب اسلامی ایران که برخواسته از قلب مردم است و هدایت آن توسط رهبری بزرگ و الهی صورت می‌گیرد، اینگونه نیست و مردم را ولی نعمت خود می داند. 
 
 امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در مراسم معارف جنگ در مرکز آموزش 05 کرمان با بیان اینکه کشور ایران با داشتن تاریخی غنی و عمیق با هیچ کس جنگ نداشته، اظهار داشت: امروز، نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل قراردارند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه وقایع تاریخی که در جهان رخ می‌دهد دارای آثار سوء و مثبتی است، بیان کرد: در بسیاری از کشورها دولت‌ها و سران آن نسبت به مردم بی‌تفاوت هستند، اما انقلاب اسلامی ایران که برخواسته از قلب مردم است و هدایت آن توسط رهبری بزرگ و الهی صورت می‌گیرد، اینگونه نیست و مردم را ولی نعمت خود می داند.
امیر اسماعیلی با اشاره به زمان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که با ترور توسط منافقان و خیانت بنی‌صدر همراه بود، عنوان داشت: ما به بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار می‌کنیم چراکه نمونه آن در دنیا وجود ندارد.
وی ادامه داد: نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده اند که اقتدار ما پابرجاست و هیچ دشمنی اجازه تعدی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه ارتش 48 هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده، عنوان داشت: امروز نیز نیروهای مسلح ما از آمادگی کاملی برخوردار هستند و توسط مقام معظم رهبری به خوبی هدایت می‌شوند.
سرتیپ اسماعیلی با بیان اینکه هر کس با آمریکا و دشمن دست بدهد، بدبخت می‌شود و به ضلالت می‌رود، اظهار داشت: شهدا اسطوره و قهرمانان کشور هستند و هر آنچه که در کشور داریم به برکت خون شهدا می باشد.
وی با تأکید بر اینکه جوانان باید از کشور دفاع کنند، گفت: نفوذ دشمن در خانواده‌ها را باید جدی بگیریم و با توجه به جوانان و اشتغال آنها پشت سر ولایت حرکت کنیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: مراقبت اصلی ما باید بر روی مسائل اقتصادی و فرهنگی و نفوذ دشمن باشد.
 
 امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در مراسم معارف جنگ در مرکز آموزش 05 کرمان با بیان اینکه کشور ایران با داشتن تاریخی غنی و عمیق با هیچ کس جنگ نداشته، اظهار داشت: امروز، نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل قراردارند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه وقایع تاریخی که در جهان رخ می‌دهد دارای آثار سوء و مثبتی است، بیان کرد: در بسیاری از کشورها دولت‌ها و سران آن نسبت به مردم بی‌تفاوت هستند، اما انقلاب اسلامی ایران که برخواسته از قلب مردم است و هدایت آن توسط رهبری بزرگ و الهی صورت می‌گیرد، اینگونه نیست و مردم را ولی نعمت خود می داند.
امیر اسماعیلی با اشاره به زمان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که با ترور توسط منافقان و خیانت بنی‌صدر همراه بود، عنوان داشت: ما به بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار می‌کنیم چراکه نمونه آن در دنیا وجود ندارد.
وی ادامه داد: نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده اند که اقتدار ما پابرجاست و هیچ دشمنی اجازه تعدی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه ارتش 48 هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده، عنوان داشت: امروز نیز نیروهای مسلح ما از آمادگی کاملی برخوردار هستند و توسط مقام معظم رهبری به خوبی هدایت می‌شوند.
سرتیپ اسماعیلی با بیان اینکه هر کس با آمریکا و دشمن دست بدهد، بدبخت می‌شود و به ضلالت می‌رود، اظهار داشت: شهدا اسطوره و قهرمانان کشور هستند و هر آنچه که در کشور داریم به برکت خون شهدا می باشد.
وی با تأکید بر اینکه جوانان باید از کشور دفاع کنند، گفت: نفوذ دشمن در خانواده‌ها را باید جدی بگیریم و با توجه به جوانان و اشتغال آنها پشت سر ولایت حرکت کنیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: مراقبت اصلی ما باید بر روی مسائل اقتصادی و فرهنگی و نفوذ دشمن باشد. 
 
 امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در مراسم معارف جنگ در مرکز آموزش 05 کرمان با بیان اینکه کشور ایران با داشتن تاریخی غنی و عمیق با هیچ کس جنگ نداشته، اظهار داشت: امروز، نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل قراردارند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه وقایع تاریخی که در جهان رخ می‌دهد دارای آثار سوء و مثبتی است، بیان کرد: در بسیاری از کشورها دولت‌ها و سران آن نسبت به مردم بی‌تفاوت هستند، اما انقلاب اسلامی ایران که برخواسته از قلب مردم است و هدایت آن توسط رهبری بزرگ و الهی صورت می‌گیرد، اینگونه نیست و مردم را ولی نعمت خود می داند.
امیر اسماعیلی با اشاره به زمان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که با ترور توسط منافقان و خیانت بنی‌صدر همراه بود، عنوان داشت: ما به بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار می‌کنیم چراکه نمونه آن در دنیا وجود ندارد.
وی ادامه داد: نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده اند که اقتدار ما پابرجاست و هیچ دشمنی اجازه تعدی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه ارتش 48 هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده، عنوان داشت: امروز نیز نیروهای مسلح ما از آمادگی کاملی برخوردار هستند و توسط مقام معظم رهبری به خوبی هدایت می‌شوند.
سرتیپ اسماعیلی با بیان اینکه هر کس با آمریکا و دشمن دست بدهد، بدبخت می‌شود و به ضلالت می‌رود، اظهار داشت: شهدا اسطوره و قهرمانان کشور هستند و هر آنچه که در کشور داریم به برکت خون شهدا می باشد.
وی با تأکید بر اینکه جوانان باید از کشور دفاع کنند، گفت: نفوذ دشمن در خانواده‌ها را باید جدی بگیریم و با توجه به جوانان و اشتغال آنها پشت سر ولایت حرکت کنیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: مراقبت اصلی ما باید بر روی مسائل اقتصادی و فرهنگی و نفوذ دشمن باشد.امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در مراسم معارف جنگ در مرکز آموزش 05 کرمان با بیان اینکه کشور ایران با داشتن تاریخی غنی و عمیق با هیچ کس جنگ نداشته، اظهار داشت: امروز، نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل قراردارند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه وقایع تاریخی که در جهان رخ می‌دهد دارای آثار سوء و مثبتی است، بیان کرد: در بسیاری از کشورها دولت‌ها و سران آن نسبت به مردم بی‌تفاوت هستند، اما انقلاب اسلامی ایران که برخواسته از قلب مردم است و هدایت آن توسط رهبری بزرگ و الهی صورت می‌گیرد، اینگونه نیست و مردم را ولی نعمت خود می داند.
امیر اسماعیلی با اشاره به زمان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که با ترور توسط منافقان و خیانت بنی‌صدر همراه بود، عنوان داشت: ما به بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار می‌کنیم چراکه نمونه آن در دنیا وجود ندارد.
وی ادامه داد: نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده اند که اقتدار ما پابرجاست و هیچ دشمنی اجازه تعدی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه ارتش 48 هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده، عنوان داشت: امروز نیز نیروهای مسلح ما از آمادگی کاملی برخوردار هستند و توسط مقام معظم رهبری به خوبی هدایت می‌شوند.
سرتیپ اسماعیلی با بیان اینکه هر کس با آمریکا و دشمن دست بدهد، بدبخت می‌شود و به ضلالت می‌رود، اظهار داشت: شهدا اسطوره و قهرمانان کشور هستند و هر آنچه که در کشور داریم به برکت خون شهدا می باشد.
وی با تأکید بر اینکه جوانان باید از کشور دفاع کنند، گفت: نفوذ دشمن در خانواده‌ها را باید جدی بگیریم و با توجه به جوانان و اشتغال آنها پشت سر ولایت حرکت کنیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: مراقبت اصلی ما باید بر روی مسائل اقتصادی و فرهنگی و نفوذ دشمن باشد.تاریخ : شنبه 27 آذر 1395 | 19:14 | نویسنده : شهید گمنام | نظرات (0)