تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 | 17:14 | نویسنده : شهید گمنام | نظرات (0)
تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 | 17:14 | نویسنده : شهید گمنام | نظرات (0)

افسران - به طرف خدا فرار کنید .....تاریخ : جمعه 28 خرداد 1395 | 17:10 | نویسنده : شهید گمنام | نظرات (0)

افسران - .........برچسب‌ها: فیش حقوقی
تاریخ : جمعه 28 خرداد 1395 | 17:09 | نویسنده : شهید گمنام | نظرات (0)

افسران -  حدیث معنا دار در دیدار آقا با دولتی ها

حدیث معنا دار در دیدار آقا با دولتی ها :

از آن دشمنی بپرهیزید که درسینه هامخفیانه نفوذ می کند و درگوش ها آهسته نجوا میکنندتاریخ : جمعه 28 خرداد 1395 | 17:08 | نویسنده : شهید گمنام | نظرات (0)

   1    2    3    4    >>